Autobedrijf VerstegenAutobedrijf Verstegen
Suzuki
Volg ons op Facebook

Privacy

Autobedrijf VerstegenPrivacy Policy
Autobedrijf R. Verstegen B.V. streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die mogelijk via deze website verstrekt worden door Autobedrijf R. Verstegen B.V. Voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens
Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft Autobedrijf R. Verstegen B.V. persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Autobedrijf R. Verstegen B.V. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals, naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door Autobedrijf R. Verstegen B.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden. Autobedrijf R. Verstegen B.V. streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Autobedrijf R. Verstegen B.V. kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

De internetsite van Autobedrijf R. Verstegen B.V.
Autobedrijf R. Verstegen B.V stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen technische specificaties, afbeeldingen of ander informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van Autobedrijf Verstegen internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechte worden ontleend.

Prijs-en modelinformatie
Alle genoemde modelprijzen zijn exclusief kosten rij klaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Deze bedragen worden per model apart vermeld. Vermelde prijzen van auto’s met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen ( inclusief de prijzen van genoemde extra’s tegen meerprijs ) zijn exclusief BTW. Autobedrijf R. Verstegen B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Copyright
Alle (auteurs-) rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in ander vorm, komen toe aan Autobedrijf R. Verstegen B.V. en/of haar leveranciers. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Autobedrijf R. Verstegen B.V.

Virussen en veiligheid
De internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar Autobedrijf R. Verstegen sites. Autobedrijf R. Verstegen B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze site verbonden internetsite.

Cookies
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Autobedrijf R. Verstegen B.V. bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Autobedrijf Verstegen in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser ‘’cookies uitschakelen’’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Uw vragen, suggesties en commentaar
Autobedrijf Verstegen wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of ander wijzen door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc. die wij van u ontvangen, wordt door Autobedrijf Verstegen gezien als niet-vertrouwelijke en vrij van eigendomsrechten. Autobedrijf R. Verstegen B.V. zal door u versterkte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

Door Autobedrijf Verstegen verzonden e-mail
Door Autobedrijf Verstegen verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan de derden is niet toegestaan. Autobedrijf Verstegen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.